1) 2017-02-23 21:45
Narodowy Bank Polski (10 - 4) ONCOM Warszawa (6.0 i 6.0 pkt)
2) 2017-04-27 21:00
Narodowy Bank Polski (4 - 3) KPMG (6.0 i 6.0 pkt)